Zamówienia publiczne
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2022

Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń zabawowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa

do Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

Termin realizacji zamówienia: sierpień/wrzesień 2022 (do uzgodnienia).

Oferty należy złożyć do 4.05.2022 do godz. 1200.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe