Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

Dyrektor mgr Anna Sierotko

Wicedyrektor mgr Małgorzata Ignatowicz

 

 Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest:

     - odkrywanie piękna, dobra i prawdy

     - wspólna droga w odkrywaniu siebie, drugiego człowieka, świata

     - troska o odpowiedzialność, zaufanie

     - uczenie stawiania pytań i szukania odpowiedzi

     - nastawienie się na potrzeby i możliwości dziecka

 

Baza lokalowa:

Przedszkole nr 1 „Ekoludki" położone jest w malowniczej okolicy. Placówka funkcjonuje w trzech budynkach: na ul. Kilińskiego 48 gdzie zlokalizowane są grupy 3,4-latków, ul. Pięknej 20 - w tym budynku otoczone ciepłą, troskliwą opieką mile czas spędzają grupy najmłodsze tj. trzylatki oraz w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - gdzie znajduje się osiem grup dzieci najstarszych - pięciolatków oraz sześciolatków. Łącznie przedszkole liczy 16 oddziałów żywieniowych. Przedszkole jest czynne w godz. 6.00 - 17.00. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Kadra placówki:

W przedszkolu zatrudnionych jest 37 nauczycielek, wszystkie z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym. W realizacji zadań wynikających z podstawy programowej pracownikom pedagogicznym pomagają pracownicy administracji i obsługi, którzy kochają pracę z małym dzieckiem. Wszyscy realizują programy zdrowotne,  ekologiczne, posiadają wysoką kulturę osobistą, pozytywne nastawienie do środowiska, aktywnie uczestniczą na rzecz jego ochrony, a swoją postawą potwierdzają słuszność swojego działania. Nauczycielki stale uczestniczą w wielu konferencjach, kursach i warsztatach by potem wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, kontaktach z rodzicami oraz współpracownikami.

Ilość pracowników dydaktycznych – 37 osób

Ilość pracowników administracji - 3 osoby

Ilość pracowników obsługi - 24 osoby

 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie przedszkola jest Statut Przedszkola nr 1 „Ekoludki”. Między innymi na podstawie Statutu została opracowana Koncepcja Pracy Przedszkola.

W placówce funkcjonują następujące organy przedszkola:

     - Rada Pedagogiczna

     - Rada Rodziców

Ich kompetencje i zasady działania określają:

     Regulamin Rady Pedagogicznej

     Regulamin Rady Rodziców

  

Żywienie:

W placówce prowadzi się ekologiczny program żywienia: podaje się zwiększoną ilość surówek na bazie kefiru i jogurtu, łączonych smakowo z owocami i warzywami. Odrębnie prowadzona jest kuchnia dla dzieci ze skazą białkową, którym zapewnia się wyżywienie zgodnie z dietą zalecaną przez lekarzy prowadzących. Wyżywienie dostosowane jest również do potrzeb  i wieku dzieci.

 

Przedszkole nr 1  "EKOLUDKI" w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300 Ełk

tel.: 87 7326430

email: ekoludki@miasto.elk.pl

Zamówienia publiczne
Ogłoszono dnia 16.10.2019 przez Jan Nowak
Termin skladania: 31.10.2019 12:00
„Dostawa sprzętu komputerowego”, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”
Więcej »