Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2022:

 

Skany sprawozdania

  

Sprawozdanie finansowe 2021:

 

Skany sprawozdania

 

Sprawozdanie finansowe 2020:

 

Skany sprawozdania

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

 

Skan raportu

 

Sprawozdanie finansowe 2019:

Skany sprawozdania